TOPOS bijeenkomst over sociale huurwoningen in Maastricht

TOPOS bijeenkomst over sociale huurwoningen in Maastricht

Afgelopen maandag was er weer een TOPOS lezing. Ditmaal stond deze in het teken van de vraag: is er een nieuwe toekomst voor de sociale huurwoningen in Maastricht? Om deze vraag te beantwoorden waren er eerst een aantal sprekers aan het woord gevolgd door een debat. De eerste spreker gaf heel analytisch de droge cijfers van de huidige stand van zaken en een kleine blik in de te verwachte toekomst. Als tweede was het de beurt aan Gert Weenink, directeur van de woningcorporatie Servatius die vanuit dat perspectief het beeld schetste. Daarna vertelde Jos Aal van de Woonbond zijn verhaal vanuit het huurdersperspectief. Tot slot werd het gemeentelijk perspectief toegelicht door Gerdo van Grootheest, wethouder van de Gemeente Maastricht. Door deze verschillende perspectieven werd er een mooi beeld geschetst. Na een korte pauze gingen een aantal Maastrichtse politici met elkaar in debat over de toekomst van de sociale huurwoningen. De avond werd afgesloten door een aantal vragen vanuit het publiek aan de politici.