Foto tijdens de casussessie

Foto tijdens de casussessie van het A2 Project Maastricht

Op donderdag 24 maart heb ik samen met mijn collega Jos Geurts deelgenomen aan het symposium Gezonde Leefomgeving van LievenseCSO te Utrecht. Een inspirerende middag, waarbij een gezonde leefomgeving werd gedefinieerd als een plek met een zekere basiskwaliteit op het gebied van bijvoorbeeld luchtkwaliteit, een plek die uitnodigt tot ontmoeten en een plek die stimuleert tot bewegen. Na het plenaire deel was het tijd voor twee casussen te behandelen vanuit de bril van de gezonde leefomgeving. Het A2 Project Maastricht was uitgekozen als één van de te behandelen casussen. Centrale vraag hierbij was ‘hoe kan de openbare ruimte van de Groene Loper zo worden geoptimaliseerd, zodat deze bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en daarmee een gezonde levensstijl van bewoners?’. Dit bracht enkele interessante aspecten naar boven zoals hoe ziet de Groene Loper er eigenlijk in de winter uit? Hoe zit het met de ecologische inrichting en biodiversiteit van bijvoorbeeld vogels en vlinders? Kortom met een hoop nieuwe ideeën keerden we weer huiswaarts.