Posts tagged ‘bijeenkomst’

Sweco Ontmoeting Duurzame Energie

De afsluiting van de dag met een prikkelende presentatie van Bernice Notenboom

De afsluiting van de dag met een prikkelende presentatie van Bernice Notenboom

Donderdag 30 juni heb ik op uitnodiging van onze huisadviseur Sweco van het Projectbureau A2 Maastricht deelgenomen aan de Sweco Ontmoeting Duurzame Energie. Thema van de dag was ‘Bekwaam in Duurzaam’, waarbij besproken werd op welke innovatieve en slimme manieren je ervoor kan zorgen dat de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk blijft door gebruik te maken van duurzame energie voor gebouwen. Na de aftrap was er een inspirerende presentatie door de studenten van het Nuon Solar Team van de TU Delft, die kwamen toelichten wat het geheim was achter hun succes. Daarna was het tijd voor een tweetal verdiepende workshops, in mijn geval over energieconsumptie en klimaatneutraal in 2030. De dag werd afgesloten door een prikkelende presentatie van Bernice Notenboom over haar ervaringen als klimaatjournaliste over het smelten van de poolkappen in relatie tot  de scheepsvaart.

Symposium stationserfgoed

Discussie over aantrekkelijke stations met Rosalie Nijenhuis (ProRail) en Jaap Reijnders (NS Stations)

Discussie over het creëren van aantrekkelijke stations met Rosalie Nijenhuis (ProRail) en Jaap Reijnders (NS Stations) onder leiding van dagvoorzitter Bas Cosijn

Op donderdag 23 juni heb ik op uitnodiging van NS Stations deelgenomen aan het symposium Stationserfgoed te Amersfoort. Het door NS Stations en ProRail in samenwerking met Bureau Spoorbouwmeester georganiseerde symposium vond toepasselijk plaats in het gebouw van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Tijdens deze middag stond de gezamenlijke opgave voor het behoud en gebruik van het stationserfgoed in de toekomst centraal. Om deze opgave op te pakken zijn er cultuurhistorische waardestellingen opgesteld van 50 stations, uit de zogeheten ‘De Collectie’ van bijzondere of kenmerkende stations. Deze waardestellingen bieden inzicht in de gebruiksgeschiedenis van de stations en geven aanbevelingen voor het ontwikkelen van een visie of ontwerp bij eventuele stationsprojecten. Dit symposium was naast een toelichting op deze waardestellingen ook het officiële moment waarop deze openbaar beschikbaar werden gesteld.

Meer informatie, zie de website van Spoorbeeld: www.spoorbeeld.nl

Lezing Architectuurcentrum TOPOS

TOPOS lazing: studenten 'redden' monumenten: nieuwe energie in een oud gebouw

TOPOS lazing: studenten ‘redden’ monumenten: nieuwe energie in een oud gebouw

Voor mij de eerste TOPOS lezing van dit jaar. Het nieuwe jaar staat in het teken van nieuwe energie. Ditmaal was het onderwerp: Studenten ‘redden’ monumenten: nieuwe energie in
een oud gebouw. Dit onderwerp sluit geheel aan bij het beleid van de gemeente Maastricht om oude leegstaande monumentale panden in Maastricht een nieuw leven te geven in plaats van nieuw te bouwen. Tijdens deze lezing werd er ingegaan op twee mooie monumentale panden in Maastricht, namelijk het Eiffelgebouw in het Sphinxkwartier en het Carrégebouw aan de Tongerseweg. Beide architecten gingen in op hun aanpak, oplossing, het proces en de problemen gaandeweg. Erg interessant, maar helaas geen innovatie oplossingen en weinig aandacht voor de sociaal-maatschappelijke component.

NRC Live: Impact Day

Presentatie door Steve Howard, CEO van IKEA

Presentatie door Steve Howard, CEO van IKEA over de duurzame bedrijfsstrategie

Donderdag 11 februari zat ik met mijn collega Jos Geurts al vroeg in de auto om op tijd te zijn voor de NRC Live Impact Day in ’t Spant te Bussum. Deze dag stond in het teken van innovatie & duurzaamheid, waarbij het vooral ging om de ‘Purpose’ als motor voor innovatie, als vierde P naast People, Planet en Profit. Een groeiende groep bedrijven ziet dat het behalen van financiële winst en het behouden van een stevige concurrentiepositie steeds vaker samengaat met het creëren van waarde voor de maatschappij. En dat zorgt weer voor (disruptieve) innovaties. De laatste trends, ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden zijn aan bod gekomen tijdens deze inspirerende dag. Verder werd er ingegaan op storytelling en gedragsverandering. Naast een uitgebreid plenair gedeelte, waren er in de middag ook een aantal verdiepingssessies. Zelf heb ik de sessies over het meten van maatschappelijke impact bijgewoond.

Lezing Architectuurcentrum TOPOS

Presentatie over circulair bouwen

Presentatie over circulair bouwen

Op maandag 9 november was het weer tijd voor een nieuwe TOPOS lezing. Ditmaal vergezelt door mijn collega van het Projectbureau A2 Maastricht Jos Geurts bezochten we een lezing die in het teken stond van autarkisch en circulair bouwen. Bas van der Westerlo van het C2C ExpoLab te Venlo schetste aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden dat duurzaam bouwen, in dit geval circulair bouwen, ten opzichte van het traditioneel bouwen bijzonder aantrekkelijk is. Na afloop van zijn betoog was er de gelegenheid aan enkele coreferenten om te reageren en vragen te stellen. Tot slot was er nog de ruimte voor een zeer interessante discussie met de rest van de zaal, na een toch ietwat teveel promotie verhaal aan de voorkant.