Posts tagged ‘Groene loper’

Opening Enexis Huis Limburg

Officiële opening door Daan Prevoo en Peter Vermaat

Ik was persoonlijk uitgenodigd om op 20 juni de officiële opening van het Enexis Huis Limburg in Maastricht bij te wonen. Het duurzame inspiratiehuis dat met steun van de provincie Limburg gerealiseerd is, middenin ‘de Groene Loper’ over de A2. Het huis is een aanrader voor iedereen die de motivatie heeft om actief aan de slag te gaan met de verduurzaming van de (eigen) woning, maar het lastig vindt om te beginnen. Na een spetterend openingsoptreden werd de officiële openingshandeling verricht door Daan Prevoo, gedeputeerde van de Provincie Limburg en Peter Vermaat, voorzitter van de Raad van Bestuur van Enexis Groep. Daarna was er een zeer interessante presentatie van gastspreker André Kuipers, de eerste Nederlander met twee ruimtemissies op zijn naam. Zijn presentatie ging over de mondiale uitdagingen waar we met zijn allen voor staan: klimaatverandering, ontbossing, erosie en de gevolgen van verstedelijking.

Sfeerimpressie opening: www.youtube.com

Dag van de Bouw 2017

Hier geef ik uitleg over de actualisatie van het stedenbouwkundig plan

Op 20 mei was er weer een Dag van de Bouw. Net als andere jaren deed het Project A2 Maastricht hier aan mee. Alleen dit jaar geen spectaculaire bouwput van de dubbellaagse tunnel, maar een kijkje in de keuken van de actualisatie van het stedenbouwkundig plan uit 2009. Waar komen nieuwe huizen langs de Groene Loper? Hoe komen die huizen en straatjes uit te zien? Wanneer wordt er waar gebouwd? Ruim 500 bezoekers uit Maastricht en omstreken waren nieuwsgierig naar de ontwikkeling van de Groene Loper bovenop de tunnel. Bij Caracola in de voormalige Theresiaschool langs de Groene Loper kregen de bezoekers antwoorden op deze vragen onder het genot van een kopje koffie of thee en een versnapering. Ikzelf was onderdeel van het team dat een toelichting gaf op de actualisatie van het stedenbouwkundig masterplan. Daarnaast waren er nog rondleidingen naar de nieuwbouw van de nieuwe AH winkel en de Gemeenteflat die op dit moment wordt gerenoveerd.

Symposium Gezonde Leefomgeving

Foto tijdens de casussessie

Foto tijdens de casussessie van het A2 Project Maastricht

Op donderdag 24 maart heb ik samen met mijn collega Jos Geurts deelgenomen aan het symposium Gezonde Leefomgeving van LievenseCSO te Utrecht. Een inspirerende middag, waarbij een gezonde leefomgeving werd gedefinieerd als een plek met een zekere basiskwaliteit op het gebied van bijvoorbeeld luchtkwaliteit, een plek die uitnodigt tot ontmoeten en een plek die stimuleert tot bewegen. Na het plenaire deel was het tijd voor twee casussen te behandelen vanuit de bril van de gezonde leefomgeving. Het A2 Project Maastricht was uitgekozen als één van de te behandelen casussen. Centrale vraag hierbij was ‘hoe kan de openbare ruimte van de Groene Loper zo worden geoptimaliseerd, zodat deze bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en daarmee een gezonde levensstijl van bewoners?’. Dit bracht enkele interessante aspecten naar boven zoals hoe ziet de Groene Loper er eigenlijk in de winter uit? Hoe zit het met de ecologische inrichting en biodiversiteit van bijvoorbeeld vogels en vlinders? Kortom met een hoop nieuwe ideeën keerden we weer huiswaarts.

Lezing Architectuurcentrum TOPOS

Presentatie over de tijdelijke energie in de Groene Loper door Pieter Akkermans

Presentatie over de tijdelijke energie in de Groene Loper door Pieter Akkermans

Tijdens deze editie van TOPOS was het onderwerp ‘Tijdelijke energie in de Groene Loper’ met een bijdrage van onze eigen transitiemanager Pieter Akkermans van Makelaars van de Tussentijd. In zijn presentatie ging hij in op de kansen die er liggen voor tijdelijke ontwikkelingen binnen het plangebied van het plan de Groene Loper. Hij zette zijn aanpak uiteen in drie fases en noemde enkele concrete initiatieven. Vooraf aan deze presentatie was er een bijdrage uit Groningen, waar het Open Lab Ebbinge met tijdelijke bebouwing en evenementen al vijf jaar voor reuring zorgt. De avond werd afgesloten met een discussie met de zaal, waarbij ook onze projectdirecteur Louis Prompers nog aan het woord kwam.

Baan bij Projectbureau A2 Maastricht!

Artist impression van Mijn Gezonde Groene Loper 2030

Artist impression van Mijn Gezonde Groene Loper 2030

Na een aantal maanden als trainee van RichtingZuid werkzaam te zijn geweest bij het Projectbureau A2 Maastricht, heeft de goede samenwerking in deze periode geleidt tot de aanbieding van een baan. Daarom zal ik vanaf 1 februari afscheid nemen van het traineeprogramma en beginnen als projectleider duurzaamheid bij het team gebiedsontwikkeling van het Projectbureau A2 Maastricht. Hierdoor zal ik me de komende twee jaar bezig gaan houden met de verdere verduurzaming van het plan Mijn Gezonde Groene Loper 2030. Mijn nieuwe werkgever wordt FlexProf te Maastricht, welke mij zal detacheren naar het Projectbureau.