Posts tagged ‘innovatie’

Seminar Beter naar NOM

Presentatie van Menno Schokker tijdens het seminar Beter naar Nul-op-de-Meter

Op donderdag 21 september heb ik samen met mijn nieuwe collega Bernard van Leuken het Seminar Beter naar Nul-op-de-Meter bijgewoond in het Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen te Rotterdam (ICDUBO). Voorafgaand aan het seminar zijn we eerst door deze inspirerende omgeving heen gelopen om kennis te nemen van de laatste technieken op het gebied van duurzaamheid. Erg interessant om bijvoorbeeld zo allerlei verschillende soorten zonnepanelen naast elkaar te kunnen zien. Na een verzorgde lunch in het innovatiecentrum was het tijd voor het seminar bestaande uit drie presentaties. Als eerste een visionair verhaal van Jan Kamphuis, gevolgd door een concreter verhaal van Menno Schokker waarbij verschillende aanpakken met elkaar werden vergeleken. Tot slot werd er nog meer de diepte ingegaan met de lessons learned van een reeds gerealiseerd project door Dick van Ginkel. De afsluiting was een zeer vermakelijke crash course plat Rotterdams en daarna was het tijd voor de afsluitende borrel.

Mobility Fast Forward Event

Het main debat tijdens het FFWD event, met aan het word DG Bereikbaarheid Mark Frequin

Op woensdag 22 maart heb ik in het Mediaplaza in de Jaarbeurs van Utrecht deelgenomen aan het Mobility Fast Forward event georganiseerd door het Nederlands Instituut voor de Bouw. Tijdens deze dag stond de problematiek van de steeds schaars wordende ruimte in het stedelijk gebied centraal. Als gevolg hiervan nemen de files weer toe en wordt bereikbaarheid het mobiliteitsprobleem. Tijdens een innoverende dag met diverse sprekers, interessante debatten en interactieve workshops werd ingegaan hoe dit probleem aan te pakken. Hoe gaan we de files verminderen door een andere benadering van mobiliteit? Hoe kunnen de reizigers worden gemotiveerd om van andere reismogelijkheden gebruik te maken. Met nieuwe inspiratie en ideeën keerde ik voldaan huiswaarts van een zeer boeiende dag. Zeker een aanrader voor volgend jaar!

Sweco Ontmoeting Duurzame Energie

De afsluiting van de dag met een prikkelende presentatie van Bernice Notenboom

De afsluiting van de dag met een prikkelende presentatie van Bernice Notenboom

Donderdag 30 juni heb ik op uitnodiging van onze huisadviseur Sweco van het Projectbureau A2 Maastricht deelgenomen aan de Sweco Ontmoeting Duurzame Energie. Thema van de dag was ‘Bekwaam in Duurzaam’, waarbij besproken werd op welke innovatieve en slimme manieren je ervoor kan zorgen dat de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk blijft door gebruik te maken van duurzame energie voor gebouwen. Na de aftrap was er een inspirerende presentatie door de studenten van het Nuon Solar Team van de TU Delft, die kwamen toelichten wat het geheim was achter hun succes. Daarna was het tijd voor een tweetal verdiepende workshops, in mijn geval over energieconsumptie en klimaatneutraal in 2030. De dag werd afgesloten door een prikkelende presentatie van Bernice Notenboom over haar ervaringen als klimaatjournaliste over het smelten van de poolkappen in relatie tot  de scheepsvaart.

NRC Live: Impact Day

Presentatie door Steve Howard, CEO van IKEA

Presentatie door Steve Howard, CEO van IKEA over de duurzame bedrijfsstrategie

Donderdag 11 februari zat ik met mijn collega Jos Geurts al vroeg in de auto om op tijd te zijn voor de NRC Live Impact Day in ’t Spant te Bussum. Deze dag stond in het teken van innovatie & duurzaamheid, waarbij het vooral ging om de ‘Purpose’ als motor voor innovatie, als vierde P naast People, Planet en Profit. Een groeiende groep bedrijven ziet dat het behalen van financiële winst en het behouden van een stevige concurrentiepositie steeds vaker samengaat met het creëren van waarde voor de maatschappij. En dat zorgt weer voor (disruptieve) innovaties. De laatste trends, ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden zijn aan bod gekomen tijdens deze inspirerende dag. Verder werd er ingegaan op storytelling en gedragsverandering. Naast een uitgebreid plenair gedeelte, waren er in de middag ook een aantal verdiepingssessies. Zelf heb ik de sessies over het meten van maatschappelijke impact bijgewoond.