Posts tagged ‘Openbare ruimte’

Symposium: de nieuwe sleutelprojecten

De ontwerperstafel met Ben van Berkel, Jan Benthem en Jo Coenen

De ontwerperstafel met Ben van Berkel, Jan Benthem en Jo Coenen

Op dinsdag 11 oktober was ik in Utrecht bij het Spoorbeeld symposium ‘de nieuwe sleutelprojecten: op weg naar 2030’. Deze nieuwe sleutelprojecten zijn op een na (bijna) klaar en het resultaat is prachtig. De nieuwe stations hebben een nieuwe standaard gezet, waarbij de relatie tussen stad en spoor centraal staat. Voor Bureau Spoorbouwmeester en de Rijksbouwmeester een reden voor een feestje. Tijdens het symposium kwamen tal van hoofdrolspelers aan het woord: (oud) Rijksbouwmeesters, (oud) Spoorbouwmeesters, opdrachtgevers, architecten en prominente vertegenwoordigers van overheid, NS en ProRail. Hierbij werden presentaties steeds afgewisseld met diverse discussietafels, zoals de ontwerperstafel, de bestuurderstafel en de toekomsttafel. Tot slot werd het essay aangeboden aan de beide president-directeuren van de NS en ProRail.

Download essay: www.spoorbeeld.nl

Symposium stationserfgoed

Discussie over aantrekkelijke stations met Rosalie Nijenhuis (ProRail) en Jaap Reijnders (NS Stations)

Discussie over het creëren van aantrekkelijke stations met Rosalie Nijenhuis (ProRail) en Jaap Reijnders (NS Stations) onder leiding van dagvoorzitter Bas Cosijn

Op donderdag 23 juni heb ik op uitnodiging van NS Stations deelgenomen aan het symposium Stationserfgoed te Amersfoort. Het door NS Stations en ProRail in samenwerking met Bureau Spoorbouwmeester georganiseerde symposium vond toepasselijk plaats in het gebouw van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Tijdens deze middag stond de gezamenlijke opgave voor het behoud en gebruik van het stationserfgoed in de toekomst centraal. Om deze opgave op te pakken zijn er cultuurhistorische waardestellingen opgesteld van 50 stations, uit de zogeheten ‘De Collectie’ van bijzondere of kenmerkende stations. Deze waardestellingen bieden inzicht in de gebruiksgeschiedenis van de stations en geven aanbevelingen voor het ontwikkelen van een visie of ontwerp bij eventuele stationsprojecten. Dit symposium was naast een toelichting op deze waardestellingen ook het officiële moment waarop deze openbaar beschikbaar werden gesteld.

Meer informatie, zie de website van Spoorbeeld: www.spoorbeeld.nl

Symposium Gezonde Leefomgeving

Foto tijdens de casussessie

Foto tijdens de casussessie van het A2 Project Maastricht

Op donderdag 24 maart heb ik samen met mijn collega Jos Geurts deelgenomen aan het symposium Gezonde Leefomgeving van LievenseCSO te Utrecht. Een inspirerende middag, waarbij een gezonde leefomgeving werd gedefinieerd als een plek met een zekere basiskwaliteit op het gebied van bijvoorbeeld luchtkwaliteit, een plek die uitnodigt tot ontmoeten en een plek die stimuleert tot bewegen. Na het plenaire deel was het tijd voor twee casussen te behandelen vanuit de bril van de gezonde leefomgeving. Het A2 Project Maastricht was uitgekozen als één van de te behandelen casussen. Centrale vraag hierbij was ‘hoe kan de openbare ruimte van de Groene Loper zo worden geoptimaliseerd, zodat deze bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en daarmee een gezonde levensstijl van bewoners?’. Dit bracht enkele interessante aspecten naar boven zoals hoe ziet de Groene Loper er eigenlijk in de winter uit? Hoe zit het met de ecologische inrichting en biodiversiteit van bijvoorbeeld vogels en vlinders? Kortom met een hoop nieuwe ideeën keerden we weer huiswaarts.