Debat over de nieuwe rol van de ontwerper

Debat over de nieuwe rol van de ontwerper

Na het zomerreces stond er voor maandag 14 september weer een TOPOS lezing op de agenda. De avond stond dit keer in het teken van ‘de nieuwe rol voor de ontwerper’. De hoofdspreker van deze bijeenkomst was Peter Paul Witsen, planoloog en auteur van het essay ‘Waard of niet’, over de omgevingskwaliteit in veranderend Nederland en wat de Rijksoverheid daarvoor kan betekenen in opdracht van het College van Rijksadviseurs. Na de presentatie was er vooral veel ruimte voor een debat over de huidige beroepspraktijk van de ruimtelijk ontwerper die zich kenmerkt door versnipperd opdrachtgeverschap, terughoudende overheidssturing en werken in wisselende coalities.