Posts tagged ‘Stedenbouw’

Dag van de Bouw 2017

Hier geef ik uitleg over de actualisatie van het stedenbouwkundig plan

Op 20 mei was er weer een Dag van de Bouw. Net als andere jaren deed het Project A2 Maastricht hier aan mee. Alleen dit jaar geen spectaculaire bouwput van de dubbellaagse tunnel, maar een kijkje in de keuken van de actualisatie van het stedenbouwkundig plan uit 2009. Waar komen nieuwe huizen langs de Groene Loper? Hoe komen die huizen en straatjes uit te zien? Wanneer wordt er waar gebouwd? Ruim 500 bezoekers uit Maastricht en omstreken waren nieuwsgierig naar de ontwikkeling van de Groene Loper bovenop de tunnel. Bij Caracola in de voormalige Theresiaschool langs de Groene Loper kregen de bezoekers antwoorden op deze vragen onder het genot van een kopje koffie of thee en een versnapering. Ikzelf was onderdeel van het team dat een toelichting gaf op de actualisatie van het stedenbouwkundig masterplan. Daarnaast waren er nog rondleidingen naar de nieuwbouw van de nieuwe AH winkel en de Gemeenteflat die op dit moment wordt gerenoveerd.

Symposium: de nieuwe sleutelprojecten

De ontwerperstafel met Ben van Berkel, Jan Benthem en Jo Coenen

De ontwerperstafel met Ben van Berkel, Jan Benthem en Jo Coenen

Op dinsdag 11 oktober was ik in Utrecht bij het Spoorbeeld symposium ‘de nieuwe sleutelprojecten: op weg naar 2030’. Deze nieuwe sleutelprojecten zijn op een na (bijna) klaar en het resultaat is prachtig. De nieuwe stations hebben een nieuwe standaard gezet, waarbij de relatie tussen stad en spoor centraal staat. Voor Bureau Spoorbouwmeester en de Rijksbouwmeester een reden voor een feestje. Tijdens het symposium kwamen tal van hoofdrolspelers aan het woord: (oud) Rijksbouwmeesters, (oud) Spoorbouwmeesters, opdrachtgevers, architecten en prominente vertegenwoordigers van overheid, NS en ProRail. Hierbij werden presentaties steeds afgewisseld met diverse discussietafels, zoals de ontwerperstafel, de bestuurderstafel en de toekomsttafel. Tot slot werd het essay aangeboden aan de beide president-directeuren van de NS en ProRail.

Download essay: www.spoorbeeld.nl

Lezing Architectuurcentrum TOPOS

Presentatie over de tijdelijke energie in de Groene Loper door Pieter Akkermans

Presentatie over de tijdelijke energie in de Groene Loper door Pieter Akkermans

Tijdens deze editie van TOPOS was het onderwerp ‘Tijdelijke energie in de Groene Loper’ met een bijdrage van onze eigen transitiemanager Pieter Akkermans van Makelaars van de Tussentijd. In zijn presentatie ging hij in op de kansen die er liggen voor tijdelijke ontwikkelingen binnen het plangebied van het plan de Groene Loper. Hij zette zijn aanpak uiteen in drie fases en noemde enkele concrete initiatieven. Vooraf aan deze presentatie was er een bijdrage uit Groningen, waar het Open Lab Ebbinge met tijdelijke bebouwing en evenementen al vijf jaar voor reuring zorgt. De avond werd afgesloten met een discussie met de zaal, waarbij ook onze projectdirecteur Louis Prompers nog aan het woord kwam.

Presentatie schetsontwerp Tapijnkazerne

Presentatie van het schetsontwerp van de Tapijnkazerne

Presentatie van het schetsontwerp van de herontwikkeling van de Tapijnkazerne

Aangezien ik zelf op de herbestemming van de Tapijnkazerne als ontwerpopgave ben afgestudeerd, was ik uiteraard enorm benieuwd naar de presentatie van het schetsontwerp voor de herontwikkeling van de Tapijnkazerne. Nu de winnaar van de aanbesteding bekend was, mocht het ontwerp eindelijk met het grote publiek worden gedeeld. De presentatie was in de brasserie Tapijn en er was een grote opkomst, zoals te zien is op bovenstaande foto. Na een opening door de wethouder van Maastricht Gerdo van Grootheest, was het de beurt aan Team LIAG om hun winnende ontwerp toe te lichten. Een presentatie met veel mooie renders en een fraai gemaakt filmpje, maar met weinig diepgang. Deze diepgang kon voor de liefhebber gezocht worden in een van de vijf tafels om per thema na afloop van de presentaties te discussiëren.

Artikel schetsontwerp: www.architectenweb.nl

Baan bij Projectbureau A2 Maastricht!

Artist impression van Mijn Gezonde Groene Loper 2030

Artist impression van Mijn Gezonde Groene Loper 2030

Na een aantal maanden als trainee van RichtingZuid werkzaam te zijn geweest bij het Projectbureau A2 Maastricht, heeft de goede samenwerking in deze periode geleidt tot de aanbieding van een baan. Daarom zal ik vanaf 1 februari afscheid nemen van het traineeprogramma en beginnen als projectleider duurzaamheid bij het team gebiedsontwikkeling van het Projectbureau A2 Maastricht. Hierdoor zal ik me de komende twee jaar bezig gaan houden met de verdere verduurzaming van het plan Mijn Gezonde Groene Loper 2030. Mijn nieuwe werkgever wordt FlexProf te Maastricht, welke mij zal detacheren naar het Projectbureau.